Räddningstjänsten XYZ
Heltid- och Deltidstationer
keine wachen se keine wachen se keine wachen se keine wachen se
Räddninstjänsten XYZ
Räddnings- och Brandvärn
keine wachen se      
Industribrandkår
keine wachen se      
Landstinget XYZ
Ambulansstationer
keine wachen se      
sonstige Organisationen andra stationer
keine wachen se